Op regelmatige basis krijgt het fototeam van het Rode Kruis of 1 van ons bij een evenement, EHBO cursus, uitreiking van certificaten, etc aanwezig kan zijn om een fotoverslag te maken. Hierboven vind u een impressie van mijn verslagen.